Asbabun Nuzul Surat Yasin Ayat 1-2

Asbabun Nuzul surat yasin ayat 1 sampai 2 – Didalam artikel ini akan dijelaskan asbabun nuzul atau sebab turunnya surat yasin ayat ke 1 dan 2.
Untuk membaca surat yasin, silahkan klik link berikut: Bacaan Surat Yasin dari Awal sampai Akhir

Asbabun Nuzul Surat Yasin Ayat 1-2

يس
– Yaa Siiin
– Yaa siiin
وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ
– Wal Qur’ aanil hakiim
– Demi Al Qur’an yg penuh hikmah
Sebab turunnya surat yasin ayat 1-2:
Abu Nu’aim dalam kitab ad-Dalaa’il meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, “Dahulu, Rasulullah pernah membaca surah as-sajdah dengan suara keras. Hal itu membuat orang-orang kafir Quraisy marah sehingga mereka bermaksud mencelakakan beliau.
Akan tetapi, tiba-tiba tangan-tangan mereka menjadi terbelenggu kaku di leher (tidak dapat digerakkan) dan pandangan mereka menjadi gelap sehingga tidak dapat melihat. Mereka lantas berbondong-bondong mendatangi Nabi saw. dan berkata, “Wahai Muhammad, kami memohon kepadamu dengan nama Allah dan hubungan kekerabatan diantara kita (agar engkau menolong kami mengembalikan keadaan kami).”
Rasulullah lalu berdoa sehingga keadaan mereka kembali seperti semual. Setelah itu, turunlah ayat, “Yaasin. Demi Al Quran yang menuh hikmah,” hingga ayat 10, “Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga.”
Ibnu Abbas berkata, “Sayangnya, tidak seorang pun di antara orang-orang tadi yang lantas beriman kepada Rasulullah.”

Sumber: Buku Sebab Turunnya Ayat Al-Quran Karya: Jalaluddin As-Suyuthi