Surah Al Ghasiyah Transliteration

Quran Surah Al Ghasiyah Transliteration Ayat: 26 Meaning of Surah: The Overwhelming Number surah: 88 Bismillaahir Rahmaanir Raheem 1. Hal ataaka hadeesul ghaashiyah 2. Wujoohuny yawma ‘izin khaashi’ah 3. ‘Aamilatun naasibah 4. Taslaa naaran haamiyah 5. Tusqaa min ‘aynin aaniyah 6. Laisa lahum ta’aamun illaa min daree’ 7. Laa yusminu wa laa yughnee min joo’ … Baca Selengkapnya Surah Al Ghasiyah Transliteration