Surah Al Kahf Transliteration

Quran Surah Al Kahf Transliteration Note: Baca Surat Al Kahfi Bahasa Indonesia di link ini. Ayat: 110 Juz: 15-16 Makiyah Meaning of Surah: The Cave Number surah: 18 Bismillaahir Rahmaanir Raheem 1. Alhamdu lillaahil lazeee anzala ‘alaa ‘abdihil kitaaba wa lam yaj’al lahoo ‘iwajaa 2. Qaiyimal liyunzira baasan shadeedam mil ladunhu wa yubashshiral mu’mineenal lazeena … Baca Selengkapnya