Surat Yasin Bahasa Indonesia

Surat yasin bahasa indonesia – setelah sebelumnya admin share surat yasin arab, kali ini admin akan share surat yasin dalam bahasa indonesia. Surat ini memiliki 83 ayat dan diturunkan di kota Mekah, sehingga termasuk surat makkiyah. Nomor surat ini didalam al quran adalah nomor 36. Langsung saja silahkan simak berikut ini!

surat yasin dengan terjemah indonesia

Surat Yasin Bahasa Indonesia

 
Bismillahirrohmaanirrohiim
1.
Yaa, Siin.
2.
Demi Al-Quran yang
mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh,
3.
Sesungguhnya engkau (wahai
Muhammad adalah seorang Rasul) dari Rasul-rasul yang telah diutus,
4.
Yang tetap di atas jalan
yang lurus (ugama Islam).
5.
Al-Quran itu, diturunkan
oleh Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani,
6.
Supaya engkau memberi
peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk neneknya telah lama tidak diberikan
peringatan dan amaran; sebab itulah mereka lalai.
7.
Demi sesungguhnya, telah
tetap hukuman seksa atas kebanyakan mereka, kerana mereka tidak mahu beriman.
8.
Sesungguhnya Kami jadikan
(kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran sebagai) belenggu
yang memberkas kedua tangan mereka ke batang leher mereka; (lebarnya belenggu
itu) sampai (menongkatkan) dagu mereka lalu menjadilah mereka terdongak.
9.
Dan Kami jadikan (sifat
tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai) sekatan
(yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan
masa dunia yang ada) di hadapan mereka, dan sekatan (yang menghalang mereka
daripada memikirkan azab yang ada) di belakang mereka (pada hari kiamat).
lalu Kami tutup pandangan mereka; maka dengan itu, mereka tidak dapat melihat
(jalan yang benar).
10.
Dan (dengan sebab itu)
sama sahaja kepada mereka, engkau beri amaran atau engkau tidak beri amaran
kepadanya – mereka tidak akan beriman.
11.
Sesungguhnya peringatan
dan amaran (yang berkesan dan mendatangkan faedah) hanyalah yang engkau
berikan kepada orang yang sedia menurut ajaran Al-Quran serta ia takut (melanggar
perintah Allah) Ar-Rahman semasa ia tidak dilihat orang dan semasa ia tidak
melihat azab Tuhan. Oleh itu berilah kepadanya berita yang mengembirakan
dengan keampunan dan pahala yang mulia.
12.
Sesungguhnya Kami
menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kami tuliskan segala yang mereka
telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka
tinggalkan. Dan (ingatlah) tiap-tiap sesuatu kami catitkan satu persatu dalam
Kitab (ibu Suratan) yang jelas nyata.
13.
Dan ceritakanlah kepada
mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar (yang
tertentu) iaitu ketika mereka didatangi Rasul-rasul (Kami),
14.
Ketika Kami mengutus
kepada mereka dua orang Rasul lalu mereka mendustakannya; kemudian Kami
kuatkan (kedua Rasul itu) dengan Rasul yang ketiga, lalu Rasul-rasul itu
berkata: ` Sesungguhnya kami ini adalah diutuskan kepada kamu ‘.
15.
Penduduk bandar itu
menjawab: “Kamu ini tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga, dan Tuhan
Yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatupun (tentang ugama yang kamu
dakwakan); Kamu ini tidak lain hanyalah berdusta”.
16.
Rasul-rasul berkata: Tuhan
Kami mengetahui bahawa sesungguhnya Kami adalah Rasul-rasul yang diutus
kepada kamu,
17.
“Dan tugas Kami hanyalah
menyampaikan perintah-perintahNya dengan cara yang jelas nyata”.
18.
Penduduk bandar itu
berkata pula: “Sesungguhnya kami merasa nahas dan malang dengan sebab kamu.
Demi sesungguhnya, kalau kamu tidak berhenti (dari menjalankan tugas yang kamu
katakan itu), tentulah kami akan merejam kamu dan sudah tentu kamu akan
merasai dari pihak kami azab seksa yang tidak terperi sakitnya”.
19.
Rasul-rasul itu menjawab:
“Nahas dan malang kamu itu adalah disebabkan (kekufuran) yang ada pada kamu.
Patutkah kerana kamu diberi peringatan dan nasihat pengajaran (maka kamu
mengancam kami dengan apa yang kamu katakan itu)? (Kamu bukanlah orang-orang
yang mahu insaf) bahkan kamu adalah kaum pelampau”.
20.
Dan (semasa Rasul-rasul
itu diancam), datanglah seorang lelaki dari hujung bandar itu dengan berlari,
lalu memberi nasihat dengan katanya:” Wahai kaumku! Turutlah Rasul-rasul itu
21.
“Turutlah orang-orang yang
tidak meminta kapada kamu sesuatu balasan, sedang mereka adalah orang-orang mandapat
hidayah petunjuk”.
22.
Dan (apabila ditanya:
Sudahkah engkau menerima ugama mereka? Maka jawabnya): “Mengapa aku tidak
menyembah Tuhan yang menciptakan daku, dan yang kepadaNyalah (aku dan) kamu
semua akan dikembalikan?
23.
“Patutkah aku menyembah
beberapa tuhan yang lain dari Allah? (Sudah tentu tidak patut, kerana) jika
Allah yang Maha Pemurah hendak menimpakan daku dengan sesuatu bahaya, mereka
tidak dapat memberikan sebarang syafaat kepadaku, dan mereka juga tidak dapat
menyelamatkan daku.
24.
“Sesungguhnya aku (kalau
melakukan syirik) tentulah aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang
nyata.
25.
“Sesungguhnya aku telah
beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarlah (nasihatku)”,.
26.
(Setelah ia mati) lalu dikatakan
kepadanya: “Masuklah ke dalam Syurga”. Ia berkata; “Alangkah baiknya kalau
kaumku mengetahui
27.
“Tentang perkara yang
menyebabkan daku diampunkan oleh Tuhanku, serta dijadikannya daku dari
orang-orang yang dimuliakan”.
28.
Dan Kami tidak menurunkan
kepada kaumnya sesudah ia (mati) sebarang pasukan tentera dari langit (untuk
membinasakan mereka), dan tidak perlu Kami menurunkannya.
29.
(Kebinasaan mereka) hanyalah
dilakukan dengan satu pekikan (yang dahsyat), maka dengan serta merta mereka
semua sunyi-sepi tidak hidup lagi.
30.
Sungguh besar perasaan
sesal dan kecewa yang menimpa hamba-hamba (yang mengingkari kebenaran)! Tidak
datang kepada mereka seorang Rasul melainkan mereka mengejek-ejek dan
memperolok-olokkannya.
31.
Tidakkah mereka mengetahui
berapa banyak umat-umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka? Umat-umat
yang telah binasa itu tidak kembali lagi kepada mereka (bahkan kembali kepada
Kami, untuk menerima balasan).
32.
Dan tidak ada satu makhluk
pun melainkan dihimpunkan ke tempat perbicaraan Kami, semuanya dibawa hadir
(untuk menerima balasan).
33.
Dan dalil yang terang untuk
mereka (memahami kekuasaan dan kemurahan kami), ialah bumi yang mati; kami
hidupkan dia serta kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripada
biji-bijian itu mereka makan.
34.
Dan kami jadikan di bumi
itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa matair,
35.
Supaya mereka makan dari
buah-buahannya dan dari apa yang dikerjakan oleh tangan mereka; maka patutkah
mereka tidak bersyukur?
36.
Maha Suci Tuhan yang telah
menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan; sama ada dari yang
ditumbuhkan oleh bumi, atau dari diri mereka, ataupun dari apa yang mereka
tidak mengetahuinya.
37.
Dan lagi dalil yang terang
untuk mereka (berfikir) ialah malam; Kami hilangkan siang daripadanya, maka
dengan serta-merta mereka berada dalam gelap-gelita;
38.
Dan (sebahagian dari dalil
yang tersebut ialah) matahari; ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan
baginya; itu adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui;
39.
Dan bulan pula Kami
takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat, sehingga di akhir
peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya – (berbentuk
melengkung) seperti tandan yang kering.
40.
(Dengan ketentuan yang demikian),
matahari tidak mudah baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat
mendahului siang; kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat
edarannya masing-masing.
41.
Dan satu dalil lagi untuk
mereka (insaf) ialah, Kami membawa belayar jenis keluarga mereka dalam
bahtera yang penuh sarat;
42.
Dan Kami ciptakan untuk
mereka, jenis-jenis kenderaan yang sama dengannya, yang mereka dapat
mengenderainya.
43.
Dan jika kami kehendaki, kami
boleh tenggelamkan mereka; (kiranya Kami lakukan yang demikian) maka tidak
ada yang dapat memberi pertolongan kepada mereka, dan mereka juga tidak dapat
diselamatkan,
44.
Dan jika kami kehendaki, kami
boleh tenggelamkan mereka; (kiranya Kami lakukan yang demikian) maka tidak
ada yang dapat memberi pertolongan kepada mereka, dan mereka juga tidak dapat
diselamatkan,
45.
Dan apabila dikatakan
kepada mereka: ” berjaga-jagalah kamu akan apa yang ada di hadapan kamu (dari
urusan-urusan hidup di dunia ini), dan apa yang ada di belakang kamu (dari
huru-hara dan balasan akhirat), supaya kamu beroleh rahmat”, (mereka tidak
mengindahkannya).
46.
Dan (itulah tabiat mereka)
tidak ada sesuatu keterangan yang sampai kepada mereka dari
keterangan-keterangan tuhan mereka melainkan mereka selalu berpaling
daripadanya (enggan menerimanya).
47.
Dan apabila dikatakan
kepada mereka:” Dermakanlah sebahagian dari rezeki yang dikurniakan Allah
kepada kamu”, berkatalah orang-orang yang kafir itu kepada orang-orang yang
beriman (secara mengejek-ejek): ” Patutkah kami memberi makan kepada orang
yang jika Allah kehendaki tentulah Ia akan memberinya makan? Kamu ini
hanyalah berada dalam kesesatan yang nyata”.
48.
Dan (apabila mereka
diingatkan tentang huru-hara dan balasan akhirat) mereka bertanya (secara
mempersenda): ” Bilakah datangnya (hari akhirat) yang dijanjikan itu? Jika
betul kamu orang-orang yang benar (maka kami sedia menunggu)!”,
49.
Mereka tidak menunggu
melainkan satu pekikan yang – (dengan secara mengejut) akan membinasakan
mereka semasa mereka dalam keadaan leka bertengkar (merundingkan urusan dunia
masing-masing).
50.
Maka dengan itu, mereka tidak
berpeluang membuat sebarang pesanan (wasiat atau lainnya), dan (kalau mereka
berada di luar) mereka tidak sempat kembali kepada keluarganya.
51.
Dan sudah tentu akan
ditiupkan sangkakala (menghidupkan orang-orang yang telah mati; apabila
berlaku yang demikian) maka semuanya segera bangkit keluar dari kubur
masing-masing (untuk) mengadap Tuhannya.
52.
(Pada ketika itu)
orang-orang yang tidak percayakan hidup semula berkata: Aduhai celakanya kami!
Siapakah yang membangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami?,, (Lalu
dikatakan kepada mereka): ” Inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah Yang
Maha Pemurah dan benarlah berita yang disampaikan oleh Rasul-rasul!,
53.
Hanyalah dengan berlakunya
satu pekikan sahaja, maka dengan serta merta mereka dihimpunkan ke tempat
perbicaraan Kami, semuanya dibawa hadir (untuk menerima balasan).
54.
Maka pada hari itu, tidak
ada seseorang yang akan dianiaya sedikitpun, dan kamu pula tidak akan dibalas
melainkan menurut amal yang kamu telah kerjakan.
55.
Sesungguhnya penduduk
Syurga pada hari itu, berada dalam keadaan sibuk leka menikmati kesenangan;
56.
Mereka dengan
pasangan-pasangan mereka bersukaria di tempat yang teduh, sambil duduk berbaring
di atas pelamin;
57.
Mereka beroleh dalam
Syurga itu pelbagai jenis buah-buahan, dan mereka beroleh apa sahaja yang
mereka kehendaki;
58.
(Mereka juga beroleh)
ucapan salam sejahtera dari Tuhan Yang Maha Mengasihani.
59.
Dan (sebaliknya dikatakan
kepada orang-orang yang kafir): “Berpisahlah kamu pada hari ini, hai
orang-orang yang berdosa, (dari bercampur gaul dengan orang-orang yang
beriman).
60.
“Bukankah Aku telah
perintahkan kamu wahai anak-anak Adam, supaya kamu jangan menyembah Syaitan?
Sesungguhnya ia musuh yang nyata terhadap kamu!
61.
“Dan (Aku perintahkan):
hendaklah kamu menyembahKu; inilah jalan yang lurus.
62.
“Dan sesungguhnya Syaitan itu
telah menyesatkan golongan yang ramai di antara kamu; (setelah kamu
mengetahui akibat mereka) maka tidakkah sepatutnya kamu berfikir dan insaf?
63.
“Yang kamu saksikan
sekarang ialah neraka Jahannam, yang kamu selalu diancam memasukinya (kalau
kamu tidak taatkan perintah Allah).
64.
“Rasalah kamu bakarannya
pada hari ini, disebabkan perbuatan kufur yang kamu telah lakukan!”
65.
Pada waktu itu Kami
meteraikan mulut mereka (sejurus); dan (memberi peluang kepada) tangan-tangan
mereka memberitahu Kami (kesalahan masing-masing), dan kaki mereka pula
menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan.
66.
(Matahati orang-orang yang
menderhaka itu rosak) dan kalau Kami kehendaki, Kami berkuasa menghapuskan
bentuk dan biji mata kepala mereka menjadi rata, sehingga masing-masing
menerpa mencari-cari jalan (yang biasa mereka lalui). (Kiranya dijadikan
demikian) maka bagaimanakah mereka dapat melihatnya?
67.
(Kekuatan akal fikiran
mereka juga tidak sihat) dan kalau kami kehendaki, kami berkuasa mangubahkan
keadaan jasmani mereka (menjadi kaku beku) di tempat yang mereka berada
padanya; maka dengan itu, mereka tidak dapat mara ke hadapan dan juga tidak
dapat undur ke belakang.
68.
Dan (hendaklah diingat bahawa)
sesiapa yang Kami panjangkan umurnya, Kami balikkan kembali kejadiannya
(kepada keadaan serba lemah; hakikat ini memang jelas) maka mengapa mereka
tidak mahu memikirkannya?
69.
(Nabi Muhammad bukanlah
penyair) dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya, dan kepandaian bersyair
itu pula tidak sesuai baginya. Yang Kami wahyukan kepadanya itu tidak lain
melainkan nasihat pengajaran dan Kitab Suci yang memberi penerangan;
70.
Supaya ia memberi
peringatan kepada orang yang sedia hidup (hatinya), dan supaya nyata tetapnya
hukuman (azab) terhadap orang-orang yang kufur ingkar.
71.
Tidakkah mereka melihat
dan memikirkan, bahawa Kami telah menciptakan untuk mereka binatang-binatang ternak,
di antara jenis-jenis makhluk yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami
lalu mereka memilikinya?
72.
Dan Kami jinakkan dia
untuk kegunaan mereka; maka sebahagian di antaranya menjadi kenderaan mereka,
dan sebahagian lagi mereka makan.
73.
Dan mereka beroleh
berbagai faedah dan kegunaan pada binatang ternak itu dan juga beroleh
minuman; maka mengapa mereka tidak mahu bersyukur?
74.
Dan tergamak mereka
menyembah beberapa tuhan yang lain dari Allah, (dengan harapan semoga mereka mendapat
pertolongan (dari makhluk-makhluk itu).
75.
Benda-benda yang mereka
sembah itu tidak dapat sama sekali menolong mereka, sedang benda-benda itu
sendiri menjadi tentera yang akan dibawa hadir (pada hari kiamat, untuk
memberi azab seksa) kepada mereka.
76.
Maka janganlah engkau
(wahai Muhammad) berdukacita disebabkan tuduhan-tuduhan mereka (terhadapmu).
Sesungguhnya Kami sedia mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang
mereka nyatakan.
77.
Tidakkah manusia itu melihat
dan mengetahui, bahawa Kami telah menciptakan dia dari (setitis) air benih?
Dalam pada itu (setelah Kami sempurnakan kejadiannya dan tenaga kekuatannya)
maka dengan tidak semena-mena menjadilah ia seorang pembantah yang terang
jelas bantahannya (mengenai kekuasaan Kami menghidupkan semula orang-orang
yang mati),
78.
Serta ia mengemukakan satu
misal perbandingan kepada Kami (tentang kekuasaan itu), dan ia pula lupakan
keadaan Kami menciptakannya sambil ia bertanya: “Siapakah yang dapat
menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur seperti debu?”
79.
Katakanlah: “Tulang-tulang
yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pada
awal mula wujudnya; dan Ia Maha Mengetahui akan segala keadaan
makhluk-makhluk (yang diciptakanNya);
80.
“Tuhan yang telah
menjadikan api (boleh didapati) dari pohon-pohon yang hijau basah untuk
kegunaan kamu, maka kamu pun selalu menyalakan api dari pohon-pohon itu”.
81.
Tidakkah diakui dan tidakkah
dipercayai bahawa Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi (yang demikian
besarnya) – berkuasa menciptakan semula manusia sebagaimana Ia menciptakan
mereka dahulu? Ya! Diakui dan dipercayai berkuasa! Dan Dia lah Pencipta yang
tidak ada bandinganNya, lagi Yang Maha Mengetahui.
82.
Sesungguhnya keadaan
kekuasaanNya apabila Ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah Ia berfirman
kepada (hakikat) benda itu: ” Jadilah engkau! “. Maka ia terus menjadi.
83.
Oleh itu akuilah kesucian
Allah (dengan mengucap: Subhaanallah!) – Tuhan yang memiliki dan menguasai
tiap-tiap sesuatu, dan kepadaNyalah kamu semua dikembalikan.

Download Surat Yasin Bahasa Indonesia PDF

Jika anda ingin mendownload surat yasin bahasa indonesia dalam format pdf, klik disini.

Kita sudah sampai pada akhir artikel  tentang surat yasin bahasa indonesia, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk membaca surat yasin lengkap jika anda membutuhkan surat yasin dengan arab latin dan juga terjemahnya.
Kembali admin ingatkan, jika anda menemukan kesalahan didalam tulisan diatas, segera beritahu admin agar sesegera mungkin admin perbaiki. Dan apabila anda merasa ini bermanfaat, mohon untuk membagikannya atau share ke berbagai sosial media, anda bisa klik tombol share disebelah kiri artikel ini, atau bisa juga diakhir artikel ini.