Surah Yasin Indonesia

Surah yasin – Sahabat surah yasin, kali ini admin akan mengajak anda untuk membaca surah yasin dan juga terjemah Indonesia yang sengaja admin sediakan untuk anda.
Admin yakin jika anda masuk ke halaman ini berarti anda berencana untuk membaca surah yasin ini. Iya kan?
Jika benar demikian, maka tidak usah lama-lama lagi, yuk kita baca surah yasin indonesia lengkap ayat 1 hingga ayat ke 83 dibawah ini.
Oh iya! Hampir admin lupa. Jangan lupa untuk share ke Facebook atau Twitter atau share ke Google+ ya? agar lebih banyak lagi yang membaca Al Quran. Dan tentu saja! anda juga insyaalloh akan mendapat ganjaran setiap kali ada orang yang membaca Al Quran surah yasin dari yang anda share ini. Jadi jangan lama-lama lagi, sebelum baca, share dulu ya!
Note: Untuk membaca surah yasin full dalam bahasa inggris, silahkan klik link ini.

Surah Yasin Indonesia

Yuk! kita baca surah yasin dibawah ini, jangan lupa baca Taudz dan Bismillah dulu ya! 🙂

Keterangan Surah Yasin:
 Nama Surat
 Yaasiin
 Jumlah Ayat
 83 Ayat
 Nomor Surat
 36
 Juz
 Juz 22 – Juz 23

1.
Surah yaseen ayat 1

Yaasiin

2.
Surah yaseen ayat 2

– Demi Al Qur’an yg penuh hikmah

3.
Surah yaseen ayat 3

– Sesungguhnya kamu salah seorang dari Rosul-rosul

4.
Surah yaseen ayat 4

– (yang brada) di atas jalan yang lurus

5.
Surah yaseen ayat 5

– (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Penyayang

6.
Surah yaseen ayat 6

– agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.

7.
Surah yaseen ayat 7

– Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mreka, karna mereka tidak beriman.

8.
Surah yaseen ayat 8

– Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka karena itu mereka tengadah.

Surah Yasin Ayat 9

9.
Surah yaseen ayat 9

– Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di blakang dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

10.
Surah yaseen ayat 10

– Sama saja bagi mereka apakah kmu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

11.
Surah yaseen ayat 11

– Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang orang yg mau mengikuti peringatan dan yg takut kepada Tuhan Yg Maha Pemurah walaupun dia tidak melihat nya. Maka beri lah mreka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yg mulia.

12.
Surah yaseen ayat 12

– Sesungguhnya Kami menghidupkan orang orang mati dan Kami menuliskan apa yg telah mereka kerjakan dan bekas bekas yg mreka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab yg nyata (Lauh Mahfuzh).

13.
Surah yaseen ayat 13

– Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri (negara)  ketika utusan utusan datang kepada mereka;

14.
Surah yaseen ayat 14

– (yaitu) ketika Kami mengutus kpada mreka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yg ketiga, maka ketiga utusan itu berkata:” Ssungguhnya kami adalah orang orang yang diutus kepadamu “.

15.
Surah yaseen ayat 15

– Mereka mnjawab: ”Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah Yg Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatupun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka “.

16.
Surah yaseen ayat 16

– Mereka berkata: ”Tuhan kami mngetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yg diutus kepada kamu.

17.
Surah yaseen ayat 17

– Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah manyampaikan (perintah Allah) dengan jelas “.

18.
Surah yaseen ayat 18

– Mereka menjawab: ”Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yg pedih dari kami “.

19.
Surah yaseen ayat 19

– Utusan utusan itu berkata: ”Kemalangan kamu itu adalah karena kmu sendiri. Apakah jika kmu diberi peringatan (kamu bernasib malang) ? Sbenarnya kamu adalah kaum yg melampaui batas “.

20.
Surah yaseen ayat 20

– Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki laki dengan bergegas gegas ia berkata:” Wahai kaumku, ikutilah utussan utusan itu. 
Note: download surah yasin PDF DISINI.

21.
Surah yaseen ayat 21

– ikutilah orang yg tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang orang yg mendapat petunjuk.

22.
Surah yaseen ayat 22

Mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yg telah menciptakan dan yang hanya kepada-Nya kamu (semua) akan dikembalikan ?

23.
Surah yaseen ayat 23

– Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya jika (Allah) Yang Maha Pemurah menghendaki kemadhorotan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak (pula) dapat menyelamatkanku ?

24.
Surah yaseen ayat 24

– Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yg nyata.

25.
Surah yaseen ayat 25

– Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu; maka dengarkanlah (pengakuan keimanan) ku.

26.
Surah yaseen ayat 26

– Dikatakan (kepadanya): “Masuklah ke syurga”. Ia berkata: “Alangkah baiknya sekiranya kaum ku mengetahui,

27.
Surah yaseen ayat 27

– apa yang menyebabkan Tuhanku mmberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang orang yang dimuliakan”.

28.
Surah yaseen ayat 28

– Dan Kami tidak menurunkan kpada kaumnya sesudah dia (meninggal) suatu pasukan pun dari langit dan tidak layak Kami menurunkannya.

29.
Surah yaseen ayat 29

– Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan saja, maka tiba tiba mreka semuanya mati.

30.
Surah yaseen ayat 30

– Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba hamba itu, tiada datang seorang rosul pun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok olokkannya.

31.
Surah yaseen ayat 31

– Tidakkah mereka mengetahui brapa banyak nya umat umat sebelum mereka yg telah Kami binasakan, bahwasanya orang orang (yang telah Kami binasakan) itu tiada kembali kepada mereka.

32.
Surah yaseen ayat 32

– Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada Kami.

33.
Surah yaseen ayat 33

– Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yg besar) bagi mreka adalah bumi yg mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluar kan dari padanya biji bijian, maka dari padanya mereka makan.
34.
Surah yaseen ayat 34

– Dan Kami jadikan padanya kebun kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air

35.
Surah yaseen ayat 35

– supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yg diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur ?

Surah Yasin Ayat 36

36.
Surah yaseen ayat 36

– Maha Suci Tuhan yg telah mmenciptakan pasangan pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yg tidak mereka ketahui.

37.
Surah yaseen ayat 37

– Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka brada dalam kegelapan,

38.
Surah yaseen ayat 38

– dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikian ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

39.
Surah yaseen ayat 39

– Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manziilah manziilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yg terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yg tua.

40.
Surah yaseen ayat 40

– Tidaklah mungkin bagi matahari mndapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing masing beredar pada garis edarnya..

41.
Surah yaseen ayat 41

– Dan suatu tanda (kebesaran Allah yg besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan,

42.
Surah yaseen ayat 42

– dan Kami ciptakan untuk merreka yg akan mereka kendarai seperti bahtera itu.

43.
Surah yaseen ayat 43

– Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mreka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan.

44.
Surah yaseen ayat 44

– Tetapi (Kami selamatkan mereka) karena rahmat yang besar dari Kami dan untuk mmberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.

45.
Surah yaseen ayat 45

– Dan apabila dikatakaan kpada merreka: Takutlah kamu akan siksa yg dihadapanmu dan siksa yg akan datang supaya kamu mendapat rahmat”, (niscaya mereka berpaling).

46.
Surah yaseen ayat 46

– Dan sekali kali tiada datang kpada mreka suatu tanda dari tanda tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

47.
Surah yaseen ayat 47

– Dan apabila dikatakan kpada merreka: Nafkahkan lah sebahagian dari rezeki yg diberikan Allah kepadamu”, maka orang orang yg kafir itu berkata kpada orang orang yg beriman: “Apakah kami akan memberi makan kepada orang orang yg jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kmu melainkan dalam kesesatan yg nyata”.

48.
Surah yaseen ayat 48

– Dan mereka brkata: “Bilakah (terjadinya) janji ini (hari berbangkit) jika kamu adalah orang orang yang benar ?”
49.
Surah yaseen ayat 49

– Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yg akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

50.
Surah yaseen ayat 50

– Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak (pula) dapat kembali kepada keluarganya.

Surah Yasin Ayat 51

51.
Surah yaseen ayat 51

– Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba tiba mereka ke luar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka.

52.
Surah yaseen ayat 52

– Mereka berkata: ‘Aduhai celakalah kami ? Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami (kubur) ?’ Inilah yang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-rasul (Nya).

53.
Surah yaseen ayat 53

– Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada Kami.

54.
Surah yaseen ayat 54

– Maka pada hari itu sesseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.

55.
Surah yaseen ayat 55

– Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang senang dalam kesibukan (mereka).

56.
Surah yaseen ayat 56

– Mereka dan istri istri mereka berada dalam tempat yg teduh, bertelekan di atas dipan dipan.

57.
Surah yaseen ayat 57

– Di surga itu mreka memperoleh buah buahan dan memperoleh apa yg mereka minta.

Surah Yasin Ayat 58

58.
Surah yaseen ayat 58

– (Kpada mereka dikatakan): “Salam”, sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.

59.
Surah yaseen ayat 59

– Dan (dikatakan kpada orang orang kafir): ‘Berpisahlah kamu (dari orang orang mukmin) pada hari ini, hai orang orang yg berbuat jahat.’

60.
Surah yaseen ayat 60

– Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak mnyembah setan ? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu”

61.
Surah yaseen ayat 61

– Dan hendaklah kammu menyembah Ku. Inilah jalan yg luurus.

62.
Surah yaseen ayat 62

– Sesungguhnya syaithan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka apakah kaamu tidak memikirkan?

Surah Yasin Ayat 63

63.
Surah yaseen ayat 63

– Inilah Jahannam yg dahulu kamu di ancam (dengannya).

64.
Surah yaseen ayat 64

– Masuklah ke dalamnya pada hari ini di sebabkan kamu dahulu mengingkarinya.

Surah Yasin Ayat 65

65.
Surah yaseen ayat 65

– Pada hari ini Kami tutup mulut mreka, dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yg dahulu mereka usahakan.

66.
Surah yaseen ayat 66

– Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba (mencari) jalan. Maka betapakah mereka dapat melihat (nya).

67.
Surah yaseen ayat 67

– Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami rubah mereka di tempat mereka berada, maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak (pula) sanggup kembali.

68.
Surah yaseen ayat 68

– Dan barangsiapa yg Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian (nya). Maka apakah mereka tidak memikirkan ?

69.
Surah yaseen ayat 69

– Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan ber syair itu tidaklah layak baginya. Al Qur’an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yg memberi penerangan,

70.
Surah yaseen ayat 70

– supaya dia (Muhammad) memberi pringatan kepada orang orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan azab) trhadap orang orang kafir.

71.
Surah yaseen ayat 71

– Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yg telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya ?

72.
Surah yaseen ayat 72

– Dan Kami tundukkkan binatang binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya mnjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan.

73.
Surah yaseen ayat 73

– Dan mereka memperoleh padanya manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur ?

74.
Surah yaseen ayat 74

– Mereka mengambil sembahan sembahan selain Allah, agar mereka mendapat pertolongan.

75.
Surah yaseen ayat 75

– Berhala berhala itu tiada dapat mnolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

76.
Surah yaseen ayat 76

– Maka janganlah ucapan mereka mnyedihkan kamu. Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

77.
Surah yaseen ayat 77

– Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.

78.
Surah yaseen ayat 78

– Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannnya, ia berkata: ‘Siapakah yg dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh ?’

79.
Surah yaseen ayat 79

– Katakanlah: ‘Ia akan dihiidupkan oleh Tuhan yg menciptakannya kali yg pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk,

80.
Surah yaseen ayat 80

– Yaitu Tuhan yg menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu.”

81.
Surah yaseen ayat 81

– Dan tidakkah Tuhan yg menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yg serupa dengan itu ? Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

Surah Yasin Ayat 82

82.
Surah yaseen ayat 82

– Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: “Jadilah!” Maka terjadilah ia.

83.
Surah yaseen ayat 83
– Maka Maha Suci (Allah) yg di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nyalah kamu dkembalikan.

….TAMAT…

Nah itulah terjemahan surah yasin dan juga surah yasin arab untuk anda. Semoga bermanfaat.